Aspectueel zich/se in het Maastrichts dialect en in het Spaans

L. Cornips, M. Espin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

211 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-102
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Nummer van het tijdschrift15-16: Dialectsyntaxis in bloei.
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit