Aspekt en nomenynkorporaasje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)49-61
Aantal pagina's12
TijdschriftPhilologia Frisica: lêzingen en debatten Fryske Filologekongres
Volume12
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit