Aspekten fan Fryske Literatuer : Special Issue on Frisian literature: It Beaken 2018 (3-4)

E. Hoekstra (Gastredacteur), R. Salverda (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Meerdere
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume80
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 05 jul. 2019

Citeer dit