Aspergillus alabamensis, a new clinically relevant species in the section Terrei

S. Balajee, J.W. Baddley, S.W. Peterson, D. Nickle, J. Varga, A. Boey, C. Lass-Florl, J.C. Frisvad, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Aspergillus alabamensis, a new clinically relevant species in the section Terrei'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences