Aspergillus Associated with Meju, a Fermented Soybean Starting Material for Traditional Soy Sauce and Soybean Paste in Korea

Seung-Beom Hong, Dae-Ho Kim, Robert A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)218-224
  TijdschriftMycobiology
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep. 2015

  Citeer dit