Aspergillus calidoustus sp. nov., causative agent of human infections previously assigned to Aspergillus ustus.

J. Varga, J. Houbraken, H.A. van der Lee, P.E. Verweij, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  111 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)630-638
  TijdschriftEukaryotic Cell
  Volume7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit