Aspergillus cibarius sp. nov., from traditional meju in Korea

S.B. Hong, M. Lee, D.H. Kim, M. Meijer, E. Majoor, P.A. vanKuyk, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Aspergillus cibarius sp. nov., from traditional meju in Korea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences