Aspergillus felis sp nov., an Emerging Agent of Invasive Aspergillosis in Humans, Cats, and Dogs

Vanessa R. Barrs, Tineke M. van Doorn, Jos Houbraken, Sarah E. Kidd, Patricia Martin, Maria Dolores Pinheiro, Malcolm Richardson, Janos Varga, Robert A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    89 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Aspergillus felis sp nov., an Emerging Agent of Invasive Aspergillosis in Humans, Cats, and Dogs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology