Aspergillus is monophyletic: Evidence from multiple gene phylogenies and extrolites profiles

S. Kocsubé, G. Perrone, D. Magistà, J. Houbraken, J. Varga, G. Szigeti, V. Hubka, S.-B. Hong, J.C. Frisvad, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Aspergillus is monophyletic: Evidence from multiple gene phylogenies and extrolites profiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology