Aspergillus karnatakaensis sp. nov., a new species from Indian soil, and an overview of Aspergillus section Aenei

J. Varga, J.C. Frisvad, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-205
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit