Aspergillus niger contains the cryptic phylogenetic species A. awamori

G. Perrone, G. Stea, F. Epifani, J. Epifani, J.C. Frisvad, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  131 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1138-1150
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit