Aspergillus, Penicillium and Talaromyces isolated from house dust samples collected around the world

C M Visagie, Y Hirooka, J B Tanney, E Whitfield, K Mwange, M Meijer, A S Amend, K A Seifert, R A Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  214 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Aspergillus, Penicillium and Talaromyces isolated from house dust samples collected around the world'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences