Aspergillus species identification in the clinical setting

S. A. Balajee, J. Houbraken, P. E. Verweij, S-B. Hong, T. Yaghuchi, J. Varga, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  237 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-46
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift59
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit