Aspirin use and aging macula disorder

Paulus T V M de Jong, Jie Jin Wang, Astrid E Fletcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-10
Aantal pagina's2
TijdschriftJAMA Ophthalmology
Volume132
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan 2014

Citeer dit