Assemblages of fungi associated with cork oak forests in northwestern Tunisia

Mourad Ben Hassine Ben Ali, Teun Boekhout, R Greg Thorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-134
TijdschriftNova Hedwigia
Volume105
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit