Assembling the pieces of Lake Victoria's many food webs: Reply to Kolding

A.S. Downing, E.H. Van Nes, J.H. Janse, F. Witte, I.J.M. Cornelissen, M. Scheffer, W.M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)671-675
TijdschriftEcological Applications
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Downing, A. S., Van Nes, E. H., Janse, J. H., Witte, F., Cornelissen, I. J. M., Scheffer, M., & Mooij, W. M. (2013). Assembling the pieces of Lake Victoria's many food webs: Reply to Kolding. Ecological Applications, 23(3), 671-675. https://doi.org/10.1890/12-1418.1