Assembly mechanisms determining high species turnover in aquatic communities over regional and continental scales

Duarte S. Viana, J. Figuerola, K. Schwenk, M. Manca, A. Hobaek, M. Mjelde, C. D. Preston, R. J. Gornall, J. M. Croft, R. A. King, A. J. Green, L. Santamaria

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)281-288
  TijdschriftEcography
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt 2016

  Citeer dit