Assembly mechanisms determining high species turnover in aquatic communities over regional and continental scales

Duarte S. Viana, J. Figuerola, K. Schwenk, M. Manca, A. Hobaek, M. Mjelde, C. D. Preston, R. J. Gornall, J. M. Croft, R. A. King, A. J. Green, L. Santamaria

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten