Assessing Disputed Attributions for Organ Fugues in the J.S. Bach (BWV) Catalogue

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)120-137
Aantal pagina's18
TijdschriftComputing in Musicology
Volume15
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit