Assessing nickel tolerance of bacteria isolated from serpentine soils

F. Silva Costa, Maria Wanna Figueiredo Sena Macedo, A. Araujo, Catia Rodrigues, E.E. Kuramae, S. Alcanfor, M. Pessoa-Filho, C.C. Barreto (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing nickel tolerance of bacteria isolated from serpentine soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences