Assessing organic matter mineralization, degradability and mixing rate in an ocean margin sediment (Northeast Atlantic) by diagenetic modeling

K.E.R. Soetaert, P.M.J. Herman, J.J. Middelburg, C.H.R. Heip

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing organic matter mineralization, degradability and mixing rate in an ocean margin sediment (Northeast Atlantic) by diagenetic modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences