Assessing response of soil microorganisms to GM plants

G.A. Kowalchuk, M. Bruinsma, J.A. Van Veen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing response of soil microorganisms to GM plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences