Assessing the capacity to work among older workers: A survival analysis of retirement behavior

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummerwaab008
TijdschriftWork, Aging and Retirement
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 mei 2021

Citeer dit