Assessing the capacity to work among older workers: A survival analysis of retirement behavior

M. Boissonneault, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerwaab008
Pagina's (van-tot)38–50
TijdschriftWork, Aging and Retirement
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 jan. 2022

Citeer dit