Assessing the detection of text-reuse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit