Assessing the ecological validity of numerosity-selective neuronal populations with real-world natural scenes

Shir Hofstetter, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the ecological validity of numerosity-selective neuronal populations with real-world natural scenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences