Assessing the fate of organic matter in subtidal sandy sediments using carbon and nitrogen stable isotopes as deliberate tracers : Stabiele isotopen van koolstof en stikstof als merkers voor de transformaties van organisch meteriaal in subtidale zandbodems

V. Evrard

    Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the fate of organic matter in subtidal sandy sediments using carbon and nitrogen stable isotopes as deliberate tracers : Stabiele isotopen van koolstof en stikstof als merkers voor de transformaties van organisch meteriaal in subtidale zandbodems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences