Assessing the origin of high-grade serous ovarian cancer using CRISPR-modification of mouse organoids

Kadi Lõhmussaar, Oded Kopper, Jeroen Korving, Harry Begthel, Celien P H Vreuls, Johan H van Es, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the origin of high-grade serous ovarian cancer using CRISPR-modification of mouse organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds