Assessing the role of large herbivores in the structuring and functioning of freshwater and marine angiosperm ecosystems

Elisabeth S. Bakker, Jordi F. Pagès, Rohan Arthur, Teresa Alcoverro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the role of large herbivores in the structuring and functioning of freshwater and marine angiosperm ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences