Assessment of aflatoxigenic Aspergillus and other fungi in millet and sesame from Plateau State, Nigeria

C.N. Ezekiel, I.E. Udom, J.C. Frisvad, M.C. Adetunji, J. Houbraken, S.O. Fapohunda, R.A. Samson, O.O. Atanda, M.C. Agi-Otto, O.A. Onashile

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)16-22
  Aantal pagina's7
  TijdschriftMycology: An International Journal on Fungal Biology
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit