Assessment of identity of filamentous fungi colonizing water-damaged building materials

X. Lian, M. Lackner, G.S. de Hoog, A. H. Gerrits Van Den Ende, O. Priha, M.L. Suihko, J. Houbraken, J. Varga, R.A. Samson, B. Malarstig, P. Thompson, R. Stott, M.K. Richardson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-66
  TijdschriftSydowia
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit