Assessment of PTEN tumor suppressor activity in nonmammalian models: the year of the yeast.

V.J. Cid, I. Rodriguez-Escudero, A. Andres-Pons, C. Roma-Mateo, A. Gil, J. den Hertog, M. Molina, R. Pulido

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of PTEN tumor suppressor activity in nonmammalian models: the year of the yeast.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences