Assessment of straylight and the modulation transfer function of intraocular lenses with centrally localized opacification associated with the intraocular injection of gas

Grzegorz Łabuz, Timur M Yildirim, Thomas J T P van den Berg, Ramin Khoramnia, Gerd U Auffarth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of straylight and the modulation transfer function of intraocular lenses with centrally localized opacification associated with the intraocular injection of gas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences