Assessment of the diversity, and antagonism towards Rhizoctonia solani AG3, of Pseudomonas species in soil from different agricultural regimes

P.V. Garbeva, J.A. Van Veen, J.D. van Elsas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of the diversity, and antagonism towards Rhizoctonia solani AG3, of Pseudomonas species in soil from different agricultural regimes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences