Assessment of the Effects of Light Availability on Growth and Competition Between Strains of Planktothrix agardhii and Microcystis aeruginosa

Camila de Araujo Torres, Miquel Lurling, Marcelo Manzi Marinho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of the Effects of Light Availability on Growth and Competition Between Strains of Planktothrix agardhii and Microcystis aeruginosa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences