Assessment of unsupervised classification techniques for intertidal sediments

E. Ibrahim, S. Adam, D. Van der Wal, A. De Wever, K. Sabbe, R. Forster, J. Monbaliu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

  61 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's158-179
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit