Assessment of urinary pheromone discrimination, partner preference, and mating behaviours in female mice.

O. Brock, J. Bakker, M.J. Baum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)319-329
TijdschriftMethods in Molecular Biology
Volume1068
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit