Association of diabetes with age-related macular degeneration in the EUREYE study.

F. Topouzis, E. Anastasopoulos, C.A. Augood, G.C. Bentham, U. Chakravarthy, P.T.V.M. de Jong, M. Rahu, J. Seland, G. Soubrane, L. Tomazolli, J.R. Vingerling, J. Vioque, I.S. Young, A.E. Fletcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1037-1041
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume93
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit