Association of high plasma prorenin with diabetic retinopathy

A.A.M. Franken, F.H.M. Derkx, M.A.D.H. Schalekamp, A.J. Man in 't Veld, W.J.C. Hop, G.H. van Rens, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Hypertension
Volume6
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit