Association of lens opacities, intraocular straylight, contrast sensitivity and visual acuity in European drivers.

R. Michael, L.J. van Rij, T.J.T.P. van den Berg, R.I. Barraquer, G. Grabner, H. Wilhelm, T. Coeckelbergh, M. Emesz, P. Marvan, C. Nischler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)666-671
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume87
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit