Associational resistance to nematodes and its effects on interspecific interactions among grassland plants.

Xiangyu Liu (Co-auteur), C.E. Raaijmakers, Klaas Vrieling, Suzanne T.E. Lommen, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associational resistance to nematodes and its effects on interspecific interactions among grassland plants.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology