Associational resistance to nematodes and its effects on interspecific interactions among grassland plants.

Xiangyu Liu (Co-auteur), C.E. Raaijmakers, Klaas Vrieling, Suzanne T.E. Lommen, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associational resistance to nematodes and its effects on interspecific interactions among grassland plants.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology