Associations between aspirin use and aging macula disorder.

P.T.V.M. de Jong, U. Chakravarthy, M. Rahu, J. Seland, G. Soubrane, F. Topouzis, J.R. Vingerling, J. Vioque, I. Young, A.E. Fletcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)112-118
TijdschriftOphthalmology
Volume119
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit