Associations between N-Acetylaspartate and white matter integrity in individuals with schizophrenia and unaffected relatives

Dominic Roberts, Lara Rösler, Jannie P Wijnen, Katharine N Thakkar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between N-Acetylaspartate and white matter integrity in individuals with schizophrenia and unaffected relatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences