Associations between Serum Vitamin D and Genetic Variants in Vitamin D Pathways and Age-Related Macular Degeneration in the European Eye Study

Gareth J McKay, Ian S Young, Ann McGinty, Graham C G Bentham, Usha Chakravarthy, Mati Rahu, Johan Seland, Gisele Soubrane, Laura Tomazzoli, Fotis Topouzis, Jesus Vioque, Paulus T V M de Jong, Astrid E Fletcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between Serum Vitamin D and Genetic Variants in Vitamin D Pathways and Age-Related Macular Degeneration in the European Eye Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences