Associations between sleep characteristics, seasonal depressive symptoms, lifestyle, and ADHD symptoms in adults.

D Bijlenga, K.B. Van der Heijden, M Breuk, E.J.W. Van Someren, M.E. Lie, A.M. Boonstra, H.J. Swaab, J. Kooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-275
TijdschriftJournal of Attention Disorders
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit