Associations between the deletion polymorphism of the angiotensin 1-converting enzyme gene and ocular signs of orimary open-angle glaucoma

C. Bunce, R.A. Hitchings, C.M. van Duijn, P.T.V.M. de Jong, J.R. Vingerling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume243
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit