Asterocheres reginae, a new species of parasitic copepod (Siphonostomatoida: Asterocheridae) from a sponge in Belize

G.A. Boxhall, R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-33
  TijdschriftSystematic Parasitology
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit