Astigmatism and visual recovery after phacoemulsification and conventional cataract extraction

N.C. Naus, G.P.M. Luyten, T. Stijnen, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-59
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica
Volume90
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit