Astrocyte-derived tissue transglutaminase interacts with fibronectin: a role in astrocyte adhesion and migration?

M.E. van Strien, J.J. Breve, S. Fratantoni, M.W.J. Schreurs, J.G.J.M. Bol, C.A.M. Jongenelen, B. Drukarch, A.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25037
TijdschriftPLoS One
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit