Astrocytes are central in the pathomechanisms of vanishing white matter

Stephanie Dooves, Marianna Bugiani, Nienke L Postma, Emiel Polder, Niels Land, Stephen T Horan, Anne-Lieke F van Deijk, Aleid van de Kreeke, Gerbren Jacobs, Caroline Vuong, J. Klooster, M. Kamermans, Joke Wortel, Maarten Loos, Lisanne E Wisse, Gert C Scheper, Truus E M Abbink, Vivi M Heine, Marjo S van der Knaap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

289 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Astrocytes are central in the pathomechanisms of vanishing white matter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences