Astrocytes in development, aging and disease. Starring GFAP.

J. Middeldorp

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Hol, E.M., Promotor
Datum van toekenning10 jun. 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit